SINUS FORLAG
En avdeling av Sinus Software & Design ANS
Foretaksnummer: 967 155 322 MVA
  Nadderudåsen 15
1357 Bekkestua
arildeugen@mac.com
901 29 454
Bankgiro: 1214 06 86776
IBAN: NO92 1214 0686 776
DNBANOKKXXX
Vipps: 80914

Er klimaendringene i vår tid spesielle?

Nei, klimaet har alltid skiftet, ofte både raskt og dramatisk.


Vårt alltid skiftende klima
Eva Marie Brekkestø
112 sider
Farger
Stive permer
Er klimaendringer noe nytt?

Dette sier historiske kilder og nyere forskning om klimaet de siste tusenårene:

  50 år siden: Temperaturene sank globalt. Alvorlig tørke i Nord-Afrika.Forskere og presse advarte om at en ny istid kunne være på vei.
  100 år siden: Breene på Svalbard minket sterkt.
Brearmer på Grønland var mindre enn i dag.
  400 år siden: I Istanbul kunne man krysse Bosporos på isen. Skøyting på Venezias kanaler. Flere tiår med tørke i Asia og Afrika. Ekstremkulde i Kina og Japan.
Breene i New Zealand og Sør-Amerika vokste raskt.
  1 000 år siden: Global temperatur 1 °C høyere enn i dag. Korndyrking på Grønland. Vindyrking opp til 800 moh. i Tyskland. Rikelig og stabil monsun i Asia.
  1 500 år siden: På to år falt temperaturen globalt med 2–3 °C. Etterfulgt av hundre år med ekstremvær, tørke og avlingssvikt.
  4–5 000 år siden: Hardangervidda var skogkledd. Alle isbreene i Norge var smeltet bort. Isbreene på Svalbard var langt mindre enn i dag. Sahara var dekket av Savanne.

 

Boka presenterer de siste 20 års forskning innenfor klimahistorien
Boka koster kr. 295‚- pluss porto.  

 

Bestill boka her:

Antall stk.


 

Trykk på boka for å bla gjennom

Vårt alltid skiftende klima er skrevet av Eva Marie Brekkestø samfunnsfags- og språklærer med en spesiell interesse for historie. Boka er basert på hennes meget populære foredrag «Fimbulvinter, varm middelalder og Liten istid – det omskiftelige klimaet de siste 1 500 år». I boka har hun gått enda lenger tilbake i historien, flere tusen år, men konsentrerer seg om de siste 1 500.

Foredraget kan strømmes fra https://youtu.be/Su0J4JOWrxg.

Boka er på 112 sider i fulle farger og med stive permer. Vanlig pris kr. 295,– pluss porto.